معرفی

مشخصات فردی

رضا آقاموسی

نام - نام خانوادگی : رضا   آقاموسی

پست الکترونیکی : r-aghamosa@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : آمار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : پونا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : پونا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : پونا

سوابق اجرایی

1-مدیرمسئول انتشارات آذرپور

2- مدیر عامل موسسه فرهنگی سامان سنجش

3- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  

4- مدیر مسئول موسسه اعزام دانشجوی آمیتیس البرز

5- مشاوره بازاریابی شرکت های تجاری

6- زبانهای خارجی مسلط به زبان انگلیسی

7- استاد راهنما کارشناسی ارشد

      8 - استاد راهنما دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور

      9-  موسس و مدیر عامل کارخانه تولیدی مواد غذایی با برند باتی نوک در استان البرز ،شهرک صنعتی نظرآبادعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : تهران

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379-12-25

رضا آقاموسی
رضا آقاموسی

محل خدمت :
    تهران
مرتبه علمی :
    استادیار
^